måndag 1 juni 2015

Äntligen är en långliggare klar efter många års vila....Finally ready after many years of rest....


Min dotter Jessica började för 5-6 år sedan med att göra dessa färgglada remsor av scraps.Nästa steg, att binda dom med det svarta, kom efter ett par år och tack vare att det blev ett UFO-år 2015,så fick den återupplivas.Duken är 130 x 130 cm.Kommer i veckan att överlämnas till Jessica,eftersom hon var den som startade projektet.
My daughter Jessica began  5-6 years ago with making the colourful stripes. Next step,to bind them with the black,came after a couple of years. The tablecloth is 1,30 x 1,30 m . This week I´ll give it to Jessica,as she was the one who started this project.


Gillar detta att bara sy bitarna,vilken form dom än har.
Like this way of sewing the fabric just the shape it has.

         


    Fick några minuter på bordet på landet.
       Got some minutes on the table in our cottage.