måndag 13 oktober 2014

ÄNTLIGEN är jag klar med överkastet ..... FINALLY I'm ready with the bedspread .....

Började för många år sedan med detta överkast, men under årens gång så har det blivit avbrott för många andra trevliga projekt.Den ljusa sida, baksidan som jag kallar den, får tillhöra sommaren. Started many years ago with this bedspread, but during the years it has been interrupted by many other nice projects.The light side, backside I call it, belongs to the summer.
Hjärtat är för min underbara man och de fyra små hjärtana symboliserar kärleken till våra barnbarn. The heart is for my wonderful husband and the four small hearts symbolic the love to our grandchildren.
Vårt hem och våra kära barn, Johan & Jessica. Our home and our beloved children, Johan & Jessica.
Denna bild tillägnas våra mysiga katter. This 'picture' is for our cosy cats.
Den här teckningen gjorde Johan när han var 5 år och teckningen under gjorde hans barn när dom var i samma ålder. Johan made this drawing when he was 5 years old and the drawing below is made of his children when they had the same age.

Den här teckningen gjorde Jessica när hon var 5 år och teckningen under gjorde hennes barn när dom var i samma ålder.Jessica made this drawing when she was 5 years old and the drawing below is made of her children when they had the same age.